ΠΡΟΣΟΧΗ

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειών είναι ανοικτό μόνο σε ώρες λειτουργίας της Περιφέρειας.

Καθημερινά 7:00 - 15:00 εκτός  Σαββατοκύριακου.